Skärtorsdag.....

Denna dag firar kristenheten att Jesus instiftade nattvarden.
 Bakgrunden var att Jesus den natten firade den
judiska påskmåltiden tillsammans med sina lärjungar.
Namnet kommer av "skära" som förr betydde "rena",
vilket syftar på att Jesus tvättade lärjungarnas fötter
före deras sista måltid.

Skärtorsdagen är enligt folktron framförallt
den dagen då häxorna begav sig till Blåkulla på
lämpliga redskap.
Detta förorsakade allehanda försiktighetsåtgärder i
form av gömda kvastar och spisrakor, stängda
skorstensspjäll och gevärsskott i luften för att försvåra
häxornas förehavanden.

I Sverige är det vanligt att barn, både pojkar och flickor,
klär ut sig till påskkärringar.
Pojkar kan även klä ut sig till påskgubbar.
I västra Sverige är påskafton den vanligaste dagen
att gå påskkärring, medan det i övriga landet
snarare är skärtorsdagen.
Det är osäkert när traditionen att barn klär ut sig till
påskkärringar tog sin början i Sverige, men seden
 var spridd i västsvenska städer vid mitten av 1800-talet.
Därför är de första påskkärringarna förmodligen från
början av 1800-talet.
I Jörn i Västerbottens län skänker påskkärringarna godis till
de hem de besöker, i motsats till den vanliga traditionen.
( Barnen lämnar över ett ritat påskkort och i gengäld får
dom godis, frukt eller pengar ).Trackback
RSS 2.0