Rödräven.....
Rödräven är av vilda hunddjuren den art som har flest antal individer i Europa.


Rödräven har en kroppslängd från ungefär 75 cm, sen tillkommer
en 40 cm lång svans. Den har en vikt från omkring 7 kg.

Rödrävar finns i Europa, norra delar av Asien,Nordamerika och
 i Afrika norr om Sahara samt Egypten och norra Sudan.

På miljön ställer de inga stora krav. De förekommer i
skogar, på ängar, på åker och i städer.

Rödrävar är allätare. De är vanligtvis aktiva under gryningen och natten.
Födan är huvudsakligen gnagare men de äter även växter och as.

Räven markerar sitt revir vid flera ställen med avföring och urin.
 I revirets centrum ligger lyan. Oftast gräver räven inte själv utan
den övertar boet från grävlingen eller kaninen.
Lyan används i många generationer.

Stora delar av året lever varje individ ensam.

Medellivslängden ligger vid 12 år.

Rödräven är Europas största smittoreservoar av rabies.


Trackback
RSS 2.0