Uppsala slott....Uppsala slott började byggas i mitten av 1500-talet som en befästning.
Slottet är idag byggnadsminne.
År 1702 drabbades Uppsala av en stor stadsbrand där även
slottet skadades.
Trots att skadorna sannolikt var relativt måttliga dömdes hela slottet ut.
 Delar av huvudbyggnaden, det så kallade tvärslottet, revs för att få material till andra byggen
. Vid återuppbyggnaden 1744 kortades tvärslottet och hela slottet byggdes om i franskklassisk stil.
 Arbetena avbröts 1762 i brist på pengar.
 Den planerade norra flygeln blev aldrig uppförd och det är så vi ser slottet än idag.

Slottet är idag bostad för landshövdingen.
Här finns tre museer: Uppsala konstmuseum, Fredsmuseum och Vasaborgen.
I slottet finns också flera företag.TrapphallenStora salongenLandstingssalenÖppen spis i
residentmatsalen
Trackback
RSS 2.0