Kapybara/vattensvin/jättemarsvin.......
Kapybara eller "jättemarsvin" eller vattensvinet är världens största gnagare.

Det här jättemarsvinet, som alltid har en brun eller rödbrun färg, kan bli upp till 135 cm
lång och 50 cm i mankhöjd väga 75 kg. Kroppen är robust.
Honorna är oftast lite större än hanarna. Pälsen är grov i sin struktur och ganska gles
så att man kan se huden igenom på en del ställen.
Ingen annan gnagare på vår jord är i närheten av den storleken.

Kapybaror lever i flockar om 10 upp till 50 djur. Chefen för varje flock är en dominant hane.

Kapybaras ungar föds på våren efter en dräktighetstid av 15-18 veckor.
Typiskt föds två ungar per kull.

Kapybaran lever nära vatten och livnär sig mestadels på vattenväxter men äter även
en stor andel av andra växter. Den mesta tiden tillbringas i vatten.

Den är en imponerande dykare och simmare.
En kapybara kan vara under vattnet i 5 minuter och har simhud mellan tårna.

Kapybara är jätteormen Anakondans favoritmat.

Kapybaran finns i det tropiska Sydamerika, från Panama till norra Argentina.
De lever alltid i eller i omedelbar närhet till vatten, där de livnär sig av vattenväxter, örter och gräs.

Vattensvinet sägs ha ett välsmakande kött och av den anledningen, föds
de numera upp i stora hägn. De här djuren är snabbväxande och producerar många ungar,
upp till sju stycken per år. I dag anses de vara ett lämpligt och viktigt komplement
till boskapsuppfödning.


Kapybarans historiskt naturliga fiender jaguar och puma har skjutits bort och djuret
är numer sin egen största fiende. Detta på grund av sin förmering som leder till att den
nästan äter upp all vegetation som den kan äta.
kapybaran och kajmanen, som ofta lever i de vatten därkring kapybaran lever,
nonchalerar ömsesidigt varandra.


Under 1500-talet jagades kapybaran för sitt kött skull.
Anledningen till det var att katolska missionärer sa att kapybaran gick bra att äta
under fastan. Troligtvis trodde missionärerna att kapybaran var släkt med fiskar
och sköldpaddor. Under århundradena försökte även bönder att utrota kapybaran för att den
åt för mycket at boskapens betesmarker. Först 1980 blev det förbjudet att jaga kapybaror
i Columbia. Kapybaran jagas fortfarande för sitt kötts skull samt det värdefulla skinnet.


Kapybara är inget sällskapsdjur.
Men ändå har en familj i Texas, USA en Kapybara som husdjur.
Det var när dom var på en resa till Venezuela, som deras dotter blev "kär" i
Kapybara. Så när dom kom hem så undersökte mamman om det fanns möjlighet att
skaffa en Kapybara som ett husdjur. Hon fann en som var 11 dagar gammal i
en farm i Texas. Den hette Caplin Rous och är idag "världens mest berömda Kapybara".
Trackback
RSS 2.0