Havsödlan........Havsödlan är en art i familjen leguaner.

Arten träffas uteslutande på Galapagosöarna och är den enda bland nutidens ödlor,
som lever i havet och hämtar sin föda ur detta.

Huvudet är kort och brett med trubbig nos samt har översidan beklädd med
mosaikartad anordnade större och mindre sköldar.
Den kraftiga bålen och den långa stjärten är på ryggsidan försedda med en kam.
Svansen, som mot spetsen är starkt hoptryckt från sidorna, är beklädd med större fyrkantiga fjäll. Benen är korta och kraftiga; tårna försedda med små simhudar.
Denna ödla uppnår en totallängd av 150 cm med svansen.

Dess rörelser i vattnet är snabba och ormlika. Den långa och hoptryckta svansen
tjänstgör såsom simredskap.

På marken rör djuret sig däremot långsamt och med svårighet.
Man har iakttagit större flockar ute i havet på över 30 meters avstånd från stranden.
Djurets föda utgörs nästan uteslutande av alger.
Detta levnadssätt och de därigenom betingade organisationsförhållandena är inte ursprungligt,
utan hellre att anse såsom jämförelsevis sent skedda tillpassningar.

Honan lägger sina ägg i den varma sanden på grund av kalla havet.

När en fluga är nära havsödlan så spela ödlan död så att flugan kommer närmre då kan
havsödlan dra flugan in i ödlans mun med sin långa tunga.


En havsödla älskar solvärmen på Galapagos öarna dom brukar sitta på en lavaklippa och sola.Trackback
RSS 2.0