Lejon....
Lejon förekommer idag i Afrika och i den indiska delstaten Gujarat.

En vuxen lejonhanne har en kroppslängd som ligger mellan
 190 och 250 cm och en höjd vid skuldran omkring 123 cm.
Därtill kommer en ca en meter lång svans.
Den genomsnittliga vikten för vuxna hannar ligger vid 225-272 kg.

Honor är med en kroppslängd mellan 140 och 175 cm och
en skulderhöjd vid 100 cm samt en svanslängd av 85 cm.
 Vikten för vuxna honor ligger mellan 120 och 182 kg.

De största lejonen lever i södra Afrika och de minsta i Asien.

Lejon är i motsats till alla andra kattdjur flocklevande och
jagar också i flock, vilket kräver samarbete och organisation.
De klarar att fälla de flesta tillgängliga bytesdjuren inom sitt revir.
En flock består av 3 till 30 individer och omfattar en till tre hannar och
 flera honor som ofta är släkt med varandra.
Unga hannar stannar två till tre år i flocken tills de är könsmogna.
Sedan jagas de iväg av de äldre hannarna.
Honor stannar oftast hela livet i den flock där de blev födda.

Lejon jagar oftast under natten eller på morgonen.
Typiska bytesdjur är antiloper, gaseller, gnuer, buffel och
zebror men även, harar, fåglar och fiskar.
I grupp kan de även fälla större djur som afrikansk buffel,
elefant och vuxna giraffer.

Lejonet tillhör de mest kända djuren på jorden och
räknas även till "Big Five", de fem mest framträdande arterna i Afrika.Spetsnoshörningen....
Spetsnoshörning eller svart noshörning är ett stort uddatåigt hovdjur
som lever på östra Afrikas savanner.
Den anses vara den mest aggresiva noshörningen.

En vuxen spetsnoshörning har en mankhöjd av 1,5 meter
 och kan bli upp till 3,5 meter lång.
Den kan väga upp till 1300 kg. Hannarna blir något större än honorna.
Hornen sitter efter varandra och det främre är betydligt större, upp till 70 cm.
Spetsnoshörningen ser uselt, men hör mycket bra
och luktsinnet är vasst.

Noshörningen är huvudsakligen ensamlevande, men de träffas
 vid parning och ungarna lever en tid i början tillsammans med mamman.

Namnet spetsnoshörning refererar till att arten har en spetsigt
 formad mule anpassad för att äta buskar.

Den kan attackera en åskådare i runt 45 km/h, men den gillar
inte att anfalla utan föredrar att lugnt beta på låga tråd eller
ligga och dåsa i skuggan.
Spetsnoshörningen är en av de mest utrotningshotade
arterna i Afrika.
Detta pga mycket tjuvjakt och stor efterfrågan på dess horn.
 

Isbjörnen....
Isbjörnen lever i arktiska områden på norra halvklotet.

Isbjörnen är ett av världens största landrovdjur och den blir
 mellan 2,40 och 3 meter lång. Hanarna väger upp till 725 kg
(vanligen mellan 400 och 650 kg) och honorna upp till 225 kg.

Isbjörnen simmar gärna och kan ses simmande flera
kilometer från land, men rör sig och jagar gärna på land.
 En isbjörn kan lätt fälla en människa.
Björnens högsta hastighet då den springer på land kan
nå 40 kilometer i timmen. Vanligtvis går den med en hastighet
omkring fem kilometer i timmen.
 Isbjörnen kan bli 20 till 30 år gammal.

Isbjörnen är köttätare. Den äter huvudsakligen sälar,
men också döda valar och valrossar, fågelägg, smådjur och en del växter.
Är utbudet på födan fattigt, tar isbjörnen även as eller
 till och med ungar av sin egen art.
Mödrar med ungdjur undviker därför andra isbjörnar.Lodjur...
Lodjur är Europas största kattdjur.
Normalvikten för en fullvuxen lohanne ligger på cirka 20-25 kg
och en hona 16-20 kilo.
Kroppslängden är ungefär en meter och mankhöjden 60-75 cm.

Lodjuret finns i Norden, Baltikum och delar av Centraleuropa,
vidare genom det ryska taigaskogsbältet ända bort till östligaste Sibirien.

I Skandinavien är den huvudsakliga födan rådjur eller ren,
 samt hare och skogsfågel.
Lodjurets dödande bett på större bytesdjur riktas vanligtvis
mot bytesdjurets strupe, varvid bytet kvävs av att struphuvudet kläms ihop.

En lo rör sig normalt inom en yta av 350-1000 kvadratkilometer under ett år.
Lon är ständigt på vandring inom sitt hemområde.
Ofta använder den samma stigar om och om igen, så kallade lodjursväxlar.
 Det utnyttjas av jägare, som sätter upp fällor just där.

Det äldsta kända lodjuret i frihet blev hela 17 år gammalt.
Tolv till fjorton är annars sannolikt en mera normal livslängd för ett lo i det vilda.

Lodjuret har en otroligt bra hörsel.
En visselsignal som en hund kan höra på 3 km
 kan en lo höra på 4,5 kilometer! Renar som gräver i snön efter lav kan
 den höra på flera hundra meters avstånd.

Parningen sker under mars månad.
Den resulterar oftast i två till fyra ungar, som föds
från mitten av maj till i början av juni.
Ungarna följer modern ända till våren därpå.Lappugglan....
Lappugglan finns i Nordamerika, Skandinavien och norra Asien.
Är en av de största ugglorna i Sverige.
Lappugglan har en kroppslängd på närmare 70 cm och ett
vingspann på 130-150 cm.

Lappugglans föda består av smågnagare.
Den föredrar att jaga på eller i anslutning till öppna ytor såsom hyggen,
kraftledningsgator, ängsmarker och myrkanter.

Hannen ropar endast under nattens mörkaste timmar.
En räcka dova hoanden i fallande ton- och ljudstyrka.

Lappugglan häckar oftast i gamla ormvråksbon eller hökbon.
Ibland även i höga stubbar.
Nyare inlägg
RSS 2.0